İnsan Kaynakları


İş Başvuru Formu / Application form Resim / Photo:    

Başvurulan Pozisyon
Position applied for
1-  
2-
3-

Adı, Soyadı :  
Name, Surname
Doğum yeri / tarihi :  
Birth place / date

Cinsiyeti :
Sex

Medeni Durumu:  
Marital Status
Varsa Çocuk sayısı:
Number of children, if any

Eşinin Adı :
Name of spouse
Mesleği:
Job

Çocukların doğum yılı / cinsiyeti
Birth year / sex of children
Askerlik Durumu
Military obligation
1-

2-
3-

Sürekli ev adresi :  
Permanent home address
İş Adresi :
Job addres
Ev Telefon numarası :
Home Phone Number
Cep Telefon numarası :  
Gsm Phone Number
E-mail adresi :
E-mail address

Sürücü ehliyeti
Do you have a driver’s licence?


Herhangi Bir sağlık Probleminiz var mı? Varsa, açıklayın
Do you have any health problem ? If yes, please explain.


Başvuru Şekli
You applied to


Danışmanlık Şirketinin adı / Name of the consultancy company

S.O.S INTERNATIONAL’ de çalışan tanıdıklarınız ve akrabalarınız var mı?
Do you have any friends or relatives in S.O.S INTERNATIONAL

Öğrenim Durumu / Education
Okul Adı
Name of School
Bölüm
Department
Devam Edilen Yıllar
Years attended
Mezuniyet yılı
Graduation
İlk Okul
Primary School
Ortaokul
Secondary School
Lise ve dengi
High School or equivalent
University
University or college
Yüksek lisans ve doktora
Master and/or Ph.d degree

Yabancı dil bilgisi
Foreign languages
Konuşma
Speaking
Yazma
Writing
Anlama
Understanding
Çok iyi / İyi / Orta
Fluent / Good / Fair
Çok iyi / İyi / Orta
Fluent / Good / Fair
Çok iyi / İyi / Orta
Fluent / Good / Fair
1-
2-
3-

Katıldığınız staj, seminer ve eğitim programları
Courses or seminars attended
Konu
Subject
Yer
Place
Süre
Duration
Şirket Adı
Name of Company

Kullandığınız ofis araç gereçleri, bilgisayar programları, dil ve yazılım.
Usage of office equipment, computer languages, software.

İş deneyimi / Professional Experience
İşyerinin Ünvanı
Name of company
Ünvan / Görev
Title / Duty
Giriş Tarihi
Employment date
Çıkış Tarihi
Termination date
Son Ücret / Yıllık Bürüt
Last Annual / Gross
Ayrılma Nedeni
Reason of leaving

En son görevinin tanımı
Description of last position

Başka bir ilde görev alabilir misiniz ?
Can you accept a position in another city ?

Ne zaman işe başlayabilirsiniz ?
Earliest date you can start working

Üyesi olduğunuz kuruluşlar
Memberships

Kültür ve spor faliyetleriniz
Cultural and Sport activities

Hakkınızda referans verebilecek kişiler References
Adı Soyadı
Name surname
Görevi
Title
Adres ev telefon numarası
Address and Phone number